พื้นที่สำหรับคนรุ่นใหม่ 

ที่เป็นมากกว่าออฟฟิศ

พื้นที่สำหรับคนรุ่นใหม่ 

ที่เป็นมากกว่าออฟฟิศ

PREP

EVERY LOCAL

FOR

GLOBAL

OPPORTUNITIES

โกลบิชจะไม่ทอดทิ้ง
คนที่ต้องการเรียนรู้
ไว้ข้างหลัง
ในโลกยุคโลกาภิวัตน์

PREP

EVERY LOCAL

FOR

GLOBAL

OPPORTUNITIES

โกลบิชจะไม่ทอดทิ้ง
คนที่ต้องการเรียนรู้ ไว้ข้างหลัง
ในโลกยุคโลกาภิวัตน์

โกลบิชจะไม่ทอดทิ้ง คนที่ต้องการเรียนรู้ 

ไว้ข้างหลังในโลกยุคโลกาภิวัตน์ 

เรากล้าทำงานใหญ่

ไม่กลัวแรงกดดัน

"

"

คุณค่าแรกที่โกลบิชให้ความสำคัญกับพนักงานทุกคนคือ Plerk (Play+Work) เราอยากให้ทุกคน กล้าคิดใหญ่ เล่นใหญ่ และทำให้งานกับความสุขไปด้วยกันได้

อ่านเพิ่มเติม

เรากล้าทำงานใหญ่

"

"

คุณค่าแรกที่โกลบิชให้ความสำคัญกับพนักงานทุกคนคือ Plerk (Play+Work) เราอยากให้ทุกคน กล้าคิดใหญ่ เล่นใหญ่ และทำให้งานกับความสุขไปด้วยกันได้

ไม่กลัวแรงกดดัน

เราเติบโตพร้อมกับ

ความท้าทาย

"

"

Learn เป็นอีกหนึ่งคุณค่าที่โกลบิชอยากให้พนักงานทุกคนมี เพราะเรามองว่าการเรียนรู้ การพัฒนาตนเอง เป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้ทั้งบริษัทและพนักงานเติบโตไปพร้อม ๆ กัน

"

เราเติบโตพร้อมกับ

ความท้าทาย

"

Learn เป็นอีกหนึ่งคุณค่าที่โกลบิชอยากให้พนักงานทุกคนมี เพราะเรามองว่าการเรียนรู้ การพัฒนาตนเอง เป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้ทั้งบริษัทและพนักงานเติบโตไปพร้อม ๆ กัน

เราเปิดโลก

เปิดมุมมอง

"

"

การช่วยเหลือสังคม เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่
โกลบิชไม่มองข้าม เราต้องการให้คนไทยมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ดังนั้น Socialize จึงเป็นคุณค่าที่ขาดไม่ได้

เราเปิดโลก

เปิดมุมมอง

"

"

การช่วยเหลือสังคม เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่
โกลบิชไม่เคยมองข้าม เราต้องการให้คนไทยมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ดังนั้น Socialize จึงเป็นคุณค่าที่ขาดไม่ได้

อ่านเพิ่มเติมอ่านเพิ่มเติม

ติดต่อเรา

Globish Academia (Thailand) 11 Floor, Sethiwan Tower, 139 Pan Road, Silom, Bangrak, Bangkok

06-3535-2706

ฝึกงานกับเรา

Globish Academia (Thailand) 11 Floor, Sethiwan Tower, 139 Pan Road, Silom, Bangrak, Bangkok 

06-3535-2706

ติดต่อเรา

สมัครงานสมัครงานSales Representative

อย่าพลาดโอกาสที่จะได้ร่วมงานกับโกลบิช สมัครเลย! 

สอบถามเพิ่มเติม โทร 0635352706

อย่าพลาดโอกาสที่จะได้ร่วมงานกับโกลบิช สมัครเลย!

สร้างรายได้ดี บรรยากาศงานยืดหยุ่น กับคนรุ่นใหม่ที่ใส่ใจการพัฒนาตัวเอง ในสตาร์ทอัพสอนภาษาอังกฤษที่โตเร็วที่สุดในประเทศไทย

สอบถามเพิ่มเติม โทร 0635352706

ตำแหน่งที่เปิดรับ

Sales Representative

สำหรับผู้ที่รักในการขาย มีมนุษยสัมพันธ์ดี พูดคุยเก่ง ให้คำปรึกษา แนะนำคอร์สเรียนภาษาอังกฤษให้กับลูกค้า  ติดตามลูกค้าตั้งแต่เปิดจนจบการขาย  อยากเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยพัฒนาภาษาอังกฤษ               ให้กับคนไทย

Educational Consultant

มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี มีหน้าที่ช่วยดูแลในเรื่องการวัดระดับภาษาและจัดสรรคอร์สเรียนที่เหมาะสมให้แก่นักเรียน วางแผนกลยุทธทางการขายร่วมกับฝ่ายการขาย และเก็บข้อมูลเพื่อนำมาพัฒนาหลักสูตร

Marketing

ผู้ติดตามข่าวสาร เก่งในการจับประเด็นปัญหา เป็นนักสื่อสารที่ดี มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถใช้ภาษาอังกฤษและไทยได้ดี สามารถวางแผนการตลาดออนไลน์ (facebook และช่องทางต่างๆ) เขียน  content และคิด campaign เพื่อรักษาและขยายฐานลูกค้า

มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี มีหน้าที่ช่วยดูแลในเรื่องการวัดระดับภาษาและจัดสรรคอร์สเรียนที่เหมาะสมให้แก่นักเรียน วางแผนกลยุทธทางการขายร่วมกับฝ่ายการขาย และเก็บข้อมูลเพื่อนำมาพัฒนาหลักสูตร

Sales Representative

Educational Consultant

Marketing

ผู้ติดตามข่าวสาร เก่งในการจับประเด็นปัญหา เป็นนักสื่อสารที่ดี มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถใช้ภาษาอังกฤษและไทยได้ดี สามารถวางแผนการตลาดออนไลน์ (facebook และช่องทางต่างๆ) เขียน  content และคิด campaign เพื่อรักษาและขยายฐานลูกค้าสำหรับผู้ที่รักในการขาย มีมนุษยสัมพันธ์ดี พูดคุยเก่ง ให้คำปรึกษา แนะนำคอร์สเรียนภาษาอังกฤษให้กับลูกค้า 
ติดตามลูกค้าตั้งแต่เปิดจนจบการขาย  อยากเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยพัฒนาภาษาอังกฤษให้กับคนไทย

ตำแหน่งที่เปิดรับ

Full Stack Developer

Full Stack Developer

สามารถพัฒนาด้วย Vuejs Framework ได้และเข้าใจ Nuxt.js พัฒนาโปรแกรมด้วยภาษา JavaScript, CSS และ HTML5 ได้
เข้าใจ PHP, Web Service และ API (RESTFUL), Database Programming  เช่น NoSQL, MySQL

สามารถพัฒนาด้วย Vuejs Framework ได้และเข้าใจ Nuxt.js พัฒนาโปรแกรมด้วยภาษา JavaScript, CSS และ HTML5 ได้ เข้าใจ PHP, Web Service และ API (RESTFUL), Database Programming  เช่น NoSQL, MySQL

Sales Assistant

ชื่นชอบงานบริการ ชอบการพูดคุย และพร้อมที่จะพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา ดูแลลูกค้าที่ติดต่อผ่านทางช่องทาง
ออนไลน์ต่างๆรวมไปถึงการช่วยโทรเปิดการขายและการดูแลลูกค้าตั้งแต่การให้คำแนะนำจนถึงขั้นตอนการสมัครเรียน

Sales Assistant

ชื่นชอบงานบริการ ชอบการพูดคุย และพร้อมที่จะพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา ดูแลลูกค้าที่ติดต่อผ่านทางช่องทาง
ออนไลน์ต่าง ๆ รวมไปถึงการช่วยโทรเปิดการขายและการดูแลลูกค้าตั้งแต่การให้คำแนะนำจนถึงขั้นตอนการสมัครเรียน

Coach Support

มีมนุษยสัมพันธ์ดี  ทำงานร่วมกับผู้สอนชาวต่างชาติหลากหลายประเทศ  วางแผนการรับสมัครโค้ชผู้สอน ดูแลโค้ชและประสานงานกับฝ่ายต่างๆ สามารถอยู่ในบรรยากาศที่เปิดรับความคิดเห็นและนำเสนอไอเดียใหม่ๆ

Coach Support

มีมนุษยสัมพันธ์ดี  ทำงานร่วมกับผู้สอนชาวต่างชาติหลากหลายประเทศ  วางแผนการรับสมัครโค้ชผู้สอน ดูแลโค้ชและประสานงานกับฝ่ายต่างๆ สามารถอยู่ในบรรยากาศที่เปิดรับความคิดเห็นและนำเสนอไอเดียใหม่ๆ

Student Support

รักในงานบริการ มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบ ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ดูแลนักเรียนในระบบ ทำงานร่วมกับผู้สอนชาวต่างชาติหลากหลายประเทศ ได้อยู่ในบรรยากาศที่เปิดรับความคิดเห็นและนำเสนอไอเดียใหม่ๆ

Student Support

รักในงานบริการ มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบ ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ดูแลนักเรียนในระบบ ทำงานร่วมกับผู้สอนชาวต่างชาติหลากหลายประเทศ ได้อยู่ในบรรยากาศที่เปิดรับความคิดเห็นและนำเสนอไอเดียใหม่ๆ

Thai Coach for Online English 

สำหรับผู้ที่รักในสอน มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดีและถูกตามหลักไวยากรณ์ มีมนุษยสัมพันธ์ดี  สามารถจัดสรรเวลาได้ดี สามารถทำงานที่บ้าน อยากเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยพัฒนาภาษาอังกฤษให้กับคนไทย

Thai Coach for Online Englishสำหรับคนที่รักในการสอน มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดีและถูกตามหลักไวยกรณ์ มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถจัดสรรเวลาได้ดี อยากเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยพัฒนาภาษาอังกฤษให้กับคนไทย

Student Support

รักในงานบริการ มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบ ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ดูแลนักเรียนในระบบ ทำงานร่วมกับผู้สอนชาวต่างชาติหลากหลายประเทศ สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้       ได้อยู่ในบรรยากาศที่เปิดรับความคิดเห็นและนำเสนอไอเดียใหม่ๆ

Student Support

มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ทำงานร่วมกับผู้สอนชาวต่างชาติหลากหลายประเทศ วางแผนการรับสมัครโค้ชผู้สอนดูแลโค้ชและประสานงานกับฝ่ายต่าง สามารถอยู่ในบรรยากาศที่เปิดรับความคิดเห็นและนำเสนอไอเดียใหม่

สำหรับผู้ที่รักในการขาย มีมนุษยสัมพันธ์ดี พูดคุยเก่ง ให้คำปรึกษา แนะนำคอร์สเรียนภาษาอังกฤษให้กับลูกค้า  ติดตามลูกค้าตั้งแต่เปิดจนจบการขาย  อยากเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยพัฒนาภาษาอังกฤษ               ให้กับคนไทย